Κυριακή 28 Απριλίου 2013

Ο ΨΑΛΤΗΣ

TOY  ΒΑΓΓΕΛΗ Κ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ.
Τα μαλλιά στο κεφάλι του μπάρμπα – Δήμου, του ψάλτη, είχαν ασπρίσει. Τα μάτια του  βαθιά μέσα στις κόγχες  και η φωνή του ήταν βραχνή και χοντρή. Είμαστε στο τέλος σχεδόν της Σαρακοστής. Η επόμενη μέρα ήταν  η Κυριακή των Βαϊων. Κανείς δεν έβαζε με το νου του την εκκλησία, χωρίς ψάλτη τον μπάρμπα - Δήμο. Πρώτος πήγαινε στην εκκλησία και τελευταίος έφευγε αφού τακτοποιούσε και την κάθε λεπτομέρεια καθώς ασκούσε και τα καθήκοντα του επιτρόπου.......

Τρίτη 23 Απριλίου 2013

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΥΓΔΑΛΙΑΣ (Γμέρος) Πράξις 46-47-60-65

            Πράξις 46
Εν Μυγδαλιά σήμερον τη  7η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 1952  ημέραν Κυριακήν και ώραν 6 .30 απογευματινήν συνελθόν το Κοινοτικόν Σ. εις τακτικήν συνεδρίασιν κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου με καθορισμένον θέμα;Ανάληψιν εκ του ταμείου της Κοινότητος ίσου ποσού  προς  αγορά των κάτωθι βιβλίων της Κοινότητος ως           και γραφικής ύλης, ως στερούμενον το Κ Γραφείον των ανωτέρω1/ Δια την αγοράν δύο πρωτοκόλων του Κοινοτικού γραφείου, κοινού  και εμπιστευτικού, βιβλίου ενταλμάτων, ....

Πέμπτη 18 Απριλίου 2013

ΘΥΜΗΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΓΛΟΓΟΒΑΣ ( 20/4/1944 )                    
Στα χρόνια της γερμανικής Κατοχής οι κάτοικοι της υπαίθρου χώρας  ζούσαμε τις μέρες μας με δύο αντίθετα συναισθήματα -- εκτός της πείνας—εκείνο του φόβου και το άλλο του ενθουσιασμού.
Ο ενθουσιασμός γεννιόταν από την εθνική αντίσταση, όπου η συχνή παρουσία των ανταρτών με τα επαναστατικά τους τραγούδια, μας έδιναν την αίσθηση ότι η λευτεριά πλησιάζει.....

Κυριακή 14 Απριλίου 2013

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΥΓΔΑΛΙΑΣ (B μέρος)


Πράξις 77

Εν Μυγδαλιά σήμερον την 21ην του μηνός Ιουνίου του έτους 1953, ημέραν Κυριακήν και ώραν 8,30 απογευματινήν συνελθόν το Κοινοτικό Συμβούλιον Μυγδαλιάς εις τακτικήν συνεδρίασιν και εν απαρτία ευρισκόμενoν δια της παρουσίας των κάτωθι υπογεγραμμένων μελών με θέμα μόνον.......

Δευτέρα 8 Απριλίου 2013

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΥΓΔΑΛΙΑΣ

  
   Πράξις 4η  28.6.1950
Έν Μυγδαλιά σήμερον την 28 του μηνός Ιουνίου του έτους 1950, ημέραν της εβδομάδος Τετάρτην οι κάτωθι υπογεγραμμένοι αποτελούντες το Κοινοτικόν Συμβούλιον Μυγδαλιάς, συνήλθον σήμερον τη προσκλήσει του Προέδρου της κοινότητος Μυγδαλιάς εις τον συνήθη τόπον συνεδριάσεων.

Λαβών πρώτος ο πρόεδρος της Κοινότητος Μυγδαλιάς τον λόγον εισηγείται......

Τρίτη 2 Απριλίου 2013

Η ΜΙΚΡΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΓΛΑΝΙΤΣΙΩΤΩΝ


(Έργα και ημέρες των Κοινοτικών Συμβουλίων)
Έχουμε ιερή υποχρέωση να μην ξεχνούμε το χωριό  μας, τις ρίζες μας , τα ήθη και τα
έθιμά μας. Υπάρχουν στη μνήμη μας κάποια κομμάτια από τη ζωή του χωριού, τα οποία όταν θυμόμαστε, ή  μας τα περιγράφουν, τα  απολαμβάνουμε.......