Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013

ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΜΑΤΑΡΑΤΣΑΣ

Του Γιώργη  ΚΑΡΑΛΗ

Άμα βλέπεις παπάδες στον ύπνο σου, να κρατήσεις να ματαλάβεις, γιατί είναι ένα σύνταγμα διαβόλοι κοντά σου.
Δ. ΜΑΤΑΡΑΤΣΑΣ
Ο Δημητράκης έμενε στο γιοφύρι της Κυράς, είχε σπίτι και χάνι και πούλαγε απ’ ούλα κι από λίγα στους περαστικούς και διαβάτες.......