Κυριακή 28 Απριλίου 2013

Ο ΨΑΛΤΗΣ

TOY  ΒΑΓΓΕΛΗ Κ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ.
Τα μαλλιά στο κεφάλι του μπάρμπα – Δήμου, του ψάλτη, είχαν ασπρίσει. Τα μάτια του  βαθιά μέσα στις κόγχες  και η φωνή του ήταν βραχνή και χοντρή. Είμαστε στο τέλος σχεδόν της Σαρακοστής. Η επόμενη μέρα ήταν  η Κυριακή των Βαϊων. Κανείς δεν έβαζε με το νου του την εκκλησία, χωρίς ψάλτη τον μπάρμπα - Δήμο. Πρώτος πήγαινε στην εκκλησία και τελευταίος έφευγε αφού τακτοποιούσε και την κάθε λεπτομέρεια καθώς ασκούσε και τα καθήκοντα του επιτρόπου.......