Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024

                                                             Ο      Θ   Ε   Ρ   Ο   ΣΗ χρονιά αυτή ήταν εξαιρετική. Τα σιτάρια ρίξανε μπόϊ και τα στάχυα είχαν δέσει καρπό και γονατίζανε από το βάρος. Τα καταράχια και τα φτενά χωράφια χρειάζονταν θέρο.