Κυριακή 14 Απριλίου 2013

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΥΓΔΑΛΙΑΣ (B μέρος)


Πράξις 77

Εν Μυγδαλιά σήμερον την 21ην του μηνός Ιουνίου του έτους 1953, ημέραν Κυριακήν και ώραν 8,30 απογευματινήν συνελθόν το Κοινοτικό Συμβούλιον Μυγδαλιάς εις τακτικήν συνεδρίασιν και εν απαρτία ευρισκόμενoν δια της παρουσίας των κάτωθι υπογεγραμμένων μελών με θέμα μόνον.......


Θέμα: Ανάληψις εκ του ταμείου της Κοινότητος δραχμών 1.000.000 δια την αγοράν Βενζίνης Λειτουργίας του Κοινοτικού Ραδιοφώνου, δωρηθέντος υπό της Αμερικανικής Αποστολής.

Ο Πρόεδρος λαβών τον λόγον πρώτος εξήγησε εις το Συμβούλιον ότι δια να λειτουργεί κανονικώς το ραδιόφωνο θα πρέπει πάντοτε να υπάρχει επάρκεια βενζίνης . Καθ΄όλον το διάστημα από της εγκατάστασεώς του μέχρι σήμερον ελειτούργει πλημελώς και τούτο διότι δεν υπάρχει βενζίνη και δεν θα πρέπει να επιβαρύνονται οι κάτοικοι πάντοτε δι εράνων.

Το Κοινοτικόν Συμβούλιον, ακούσαν την εισήγησιν του Προέδρου αυτού ευχαρίστως εδέχθη την πρότασιν και ψηφίζει να γίνει η ανάληψις, του ως άνω ποσού δια την λειτουργίαν του ραδιοφώνου και να επιβαρύνη το κεφ 5ο άρθρον 4 εξόδων του προϋπολογισμού χρήσεως 1953-1954.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίασις και υπογράφεται ως έπεται.Ο Πρόεδρος                                                                     Τα μέλη

Γ. Κομπόλης                                                         Γ. Σταθόπουλος-Α. Γιαννόπουλος

                                                                                   Κ .Ροζής- Αγγ. Κων/λος

Πράξις 39


Έν Μυγδαλιά σήμερον την 28ην μηνός Σεπτεμβρίου, ημέραν Κυριακήν και ώραν 9η πρωινήν του έτους 1952 συνελθόν το Κοινοτικόν Συμβούλιον είς τακτικήν συνεδρίασιν, δυνάμει της από 5/9/52 και της υπ’ αρίθμ. 14424 διαταγής Νομαρχίας είς τον συνήθη τόπον συνεδριάσεων.{ Αίθουσα Κοινοτικού Γραφείου] και με καθορισμένον θέμα:

Επιβολήν φορολογίας επί των κοινοχρήστων χώρων κεφ΄2 παρ. 7 προϋπολογισμού 1952-53.

Το Κοινοτικόν Συμβούλιον εν απαρτία ευρισκόμενον δια της παρουσίας των κάτωθι υπογεγραμμένων μελών αποφαίνεται ομοφώνως.

1/ Εις τους χρησιμοποιούντας διαρκώς τους κοινοχρήστους χώρους- Πλατείαν Κοινότητος-Κοινόχρηστους χώρους Αγίου Γεωργίου-Αγίων Θεοδώρων ως και πεζοδρόμια Κοινότητος, ψηφίζει 150.000 δραχμάς ετησίως έκαστος .

2/ Δια τους χρησιμοποιούντας τους άνω χώρους προσκαίρως ψηφίζει δρχ. 50.000 είς έκαστον .

Η παρούσα αναγνωσθείσα και βεβαιωθείσα υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος                                                                                   Τα μέλη

Αγγ. Κων/λος                                                                           Α Γιαννόπουλος                                                                                          Γ Κομπόλης-Γ ΣταθόπουλοςΠράξις 40

Θέμα: Επιβολή φορολογίας επί των κτηνοτροφικών προϊόντων κεφ. 3 προϋπολογισμού 1952-53. Το Κοινοτικόν συμβούλιον εν απαρτία ευρισκόμενον δια της παρουσίας των κάτωθι υπογεγραμμένων μελών αποφαίνεται ομοφώνως.

1/ Ορίζει το ποσοστόν της φορολογίας επί των κτηνοτροφικών προϊόντων ,ήτοι είς αμνούς- ερίφια – γάλακτος - τυρού – ερίων 2% και υπολογίζει είσπραξιν εκ του άνω φόρου 8.000.000.

Η παρούσα αναγνωσθείσα και βεβαιωθείσα υπογράφεται παρά πάντων των μελών.

Πράξις 128
Εν Μυγδαλιά τη 11η του μηνός Απριλίου του έτους 1954, ημέραν Κυριακήν και ώραν 4η απογευματινήν, συνελθόν το Κ.Σ. Μυγδαλιάς εις τακτικήν συνεδρίασιν, κατόπιν νομίμου προσκλήσεως του Προέδρου αυτού με θέμα καθωρισμένον.

Θέμα:

Απαγόρευσις του πλυσίματος των ρούχων είς τας δύο κρήνας του χωριού, της εις θέσιν Λεύκο και Κάτω Βρύση ως και επί του φρέατος.

Ο πρόεδρος εισηγήθη το θέμα εις το Κ.Σ. και το Κ.Σ .ακούσαν την πρότασιν του Προέδρου, απεφάνθη ομοφώνως και απαγορεύει από τας 15/4/54 έως την 1/12/1954 το πλύσιμο των ρούχων είς την βρύσην εις θέσιν Λεύκο, Κάτω βρύση και εις το φρέαρ της Κοινότητος.

Την τήρησιν ταύτης ανατίθεται εις ιδίους κοινοτικούς Συμβούλους , αγροφύλακα και κάθε φιλόνομον πολίτην.

‘Εφ’ ω συνετάγη και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος                                                                                  Τα μέλη

Γ. Κομπόλης                                                                  Γ.Α Σταθόπουλος Κ Ροζής

                                                                                      Αγγ. Κωνσταντινόπουλος

                                                                                       Α .Γιαννόπουλος

6 σχόλια:


 1. Εκείνο το κοινοτικό ραδιόφωνο ήταν ένα πελώριο μηχάνημα συνοδευόμενο από μια ηλεκτρική γενήτρια, μικρόφωνα και μπετόνια για βενζίνη. Ήταν τότε ένα εντυπωσιακό απόκτημα για το χωριό μας. Είχαν τοποθετήσει δύο τρία μεγάφωνα μεγάλα σε επίκαιρες θέσεις. Είχαν μεγάλη ένταση, ώστε να ακούει όλο το χωριό. Χορτάσαμε τότε δημοτικά τραγούδια. Ήταν τοποθετημένο στην σημερινή υποψήφια ταβέρνα. Μετά από καναδυό χρονια είδα εκεί τα κομμάτια του.
  Η πράξη που δημοσίευσε το site μου θύμισε την ικανοποίηση των χωριανών για τη μουσική, τις ειδήσεις και τις ανακοινώεις που γίνονταν. Μια απευθείας σύνδεση με τον έξω κόσμο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 2. Με τον κόσμο που είχε τότε το χωριό και το λιγοστό νερό που
  έδιναν οι βρύσες ήταν αδύνατη η εξυπηρέτηση του χωριού στο πλύσιμο των ρούχων. Μόνο καυγάδες δημιουργούνταν για προτεραιότητες κλπ.
  Αλήθεια εκείνο το άτυχο το "φρέαρ" που τώρα είναι σκεπασμένο από το δρόμο σε τι κατάσταση να βρίσκεται; Οι νεότεροι μπορεί και να μη το θυμούνται καθόλου. Αυτό το "φρέαρ" όμως ήταν κάποτε ο κύριος υδροδότης του χωριού, κυρίως σε πότισμα ζώων και σε νερό οικιακής χρήσης. Το "Πηγάδι" λέγαμε τότε και το ξεχωρίζαμε από το παπαδαίικο που ήταν λίγα μέτρα πιο κάτω. Θαύτηκε το πηγάδι για χάρη του δρόμου και πήρε μαζί του και ιστορία και άπειρες μνήμες. Ένας ευφάνταστος μπορεί να έχει κάποια ιδέα για το Πηγάδι. Υπάρχει;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 3. Η φορολογία δεν έλειψε ποτέ από το σβέρκο του Έλληνα!
  Εννοώ τη βαριά φορολογία, το "χαράτσι"όπως λέγεται τουρκιστί στις μέρες μας. Αυτό που επέβαλαν με τις πράξεις τους οι κοινοτικοί μας φαίνεται βαρύ, αλλά απ' ότι έγραφε ο Βαγγέλης σε μια εργασία του, μόνο οι παλιοπυργήσιοι είχαν παράπονο. Δεν το πιστεύω. Ο φόρος είναι πάντα μισητός.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 4. Μα στις 10 οκάδες κατσίκι ο Πανάγος πλήρωνε φόρο
  80 δράμια! Σαν φτηνό μου φαίνεται. Ή όχι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 5. Αν θυμάμαι καλά επί Κομπόλη μπήκε η πλάκα τσιμέντου
  πάνω από τη βρύση. Τελευταία απόκαταστάθηκε από ομάδα
  πρωτοβουλίας. Νομίζω ότι θέλει ακόμη δουλιά και χρήματα
  για να αναδειχθεί όσο της πρέπει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 6. Καλή είναι η διαπίστωση, τα χρήματα όμως έχουν μπει στου λαγού τ' αυτί,φίλε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή