Τρίτη 2 Απριλίου 2013

Η ΜΙΚΡΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΓΛΑΝΙΤΣΙΩΤΩΝ


(Έργα και ημέρες των Κοινοτικών Συμβουλίων)
Έχουμε ιερή υποχρέωση να μην ξεχνούμε το χωριό  μας, τις ρίζες μας , τα ήθη και τα
έθιμά μας. Υπάρχουν στη μνήμη μας κάποια κομμάτια από τη ζωή του χωριού, τα οποία όταν θυμόμαστε, ή  μας τα περιγράφουν, τα  απολαμβάνουμε.......

Στα καφενεία, στο δρόμο,  στις συζητήσεις μας , λέμε τις ιστορίες  τ΄ ανέκδοτα, απλά περιστατικά πατριωτών και μας γοητεύουν. 
Καλαμπούρια και θυμοσοφίες  που γράφτηκαν και διαβάζονται, τα χαιρόμαστε.
Αυτές μου οι σκέψεις   με παρακίνησαν να σας μεταφέρω , όχι ιστορίες και ανέκδοτα μεμονωμένων ανθρώπων που ελάχιστα ξέρω, αλλά την ζωντανή ιστορία του χωριού μας μέσα από  επίσημα  γραφτά κείμενα που μας άφησαν οι πιο παλιοί πατριώτες μας, οι διοικούντες τότε το χωριό μας.
Βέβαια αυτά που γράφτηκαν στα κείμενα, δεν είναι  καλαμπούρια και διηγήσεις.
Είναι η ίδια η ζωή του χωριού μας, ανάγλυφα τα προβλήματά του. 
Είναι η αγωνία και η διάθεση των ανθρώπων για δημιουργία και πρόοδο στο χωριό, σε εποχές δύσκολες και άγνωστες σε πολλούς από μας
Τα όποια κείμενα  παρουσιασθούν  προέρχονται από τα « Βιβλία Πράξεων της Κοινότητος
Μυγδαλιάς».
Tα πρώτα χρόνια έχουν ενιαία αρίθμηση και μας δίνουν μια εικόνα των προβλημάτων του χωριού και τον τρόπο επίλυσής των από τον εκάστοτε Πρόεδρο με  το Κοινοτικό Συμβούλιο.
Και συγκεκριμένα  είναι οι συνεδριάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου από το 1949 και δώθε.
Μέσα από τις συνεδριάσεις παίρνονται αποφάσεις για ζωτικά θέματα των ανθρώπων του χωριού, όπως φορολογία, προβλήματα κτηνοτροφίας και Γεωργίας, εκτέλεση Κοινοτικών έργων, σύνορα  (όρια ) Κοινοτικά  κλπ.
Η γλώσσα είναι απλή καθαρεύουσα. Τα κείμενα είναι γραμμένα μάλλον από το σπυρτόζο γραμματέα της Κοινότητας  αείμνηστο Αθανάσιο  Γιαννόπουλο.
Τα κείμενα των συνεδριάσεων ξεκινούν με την ίδια στερεότυπη δομή και νομική φρασεολογία.
Εγώ βέβαια ούτε ο κατάλληλος είμαι να κάνω οποιαδήποτε διόρθωση, ούτε ξέρω αν πρέπει να γίνουν διορθώσεις. Και μάλλον δεν πρέπει.
Θα  προσπαθήσω να παραθέσω αυτούσιες τις πράξεις των συνεδριάσεων των Κοινοτικών Συμβουλίων χωρίς καμία παρέμβαση ή  σχόλια στα κείμενα και τις αποφάσεις.
Τα συμπεράσματα  και τα σχόλια επίσης δικά σας.

B GIRAKAS

           Από το βιβλίο πράξεων  Κοινότητος Μυγδαλιάς                                                                                                           Πράξις Α’


                                                                Αυξ. Αριθ. 1

  
Εν μυγδαλιά σήμερον την δωδεκάτην  12  του μηνός Ιουλίου τους χιλιοστού εννεακοσιοστού τεσσαρακοστού εννάτου 1949 έτους ημέραν της εβδομάδος  Τρίτη και ώραν 10η π.μ. συνελθόν το Κοινοτοκόν συμβούλιον έν τω Σχολείω της κοινότητός μας υπό  τον πρόεδρον  αυτού Αγγελή Χρη  Κωνσ/πούλου και των κάτωθι υπεγγεγραμμένων Συμβούλων και εν απαρτία
ευρισκομένων.  Γεωργίου Αντ. Σταθοπούλου, Δημητρίου Νταρζάνου και Κων/νου Ροζή αποφασίζει τα εξής.

1/Επιβάλλει προσωπικήν εργασίαν εις τους κτηματίας του κάμπου Ρουπακίνας εν αναλογία των κτημάτων όπως προς καθαρισμόν του κοινού αύλακος και οριζομένην ημέραν εργασίας  την 18 και 19 τρέχοντος μηνός  και καθαρίζομεν ως εξής με κατ’ αναλογίαν.
1/    Τασία Χριστοπούλου                 1        20/     Εύαγγ. Πολυχρονόπουλος              1

2/    Παναγ. Αντωνόπουλος              1         21/    Κων/νος Φουσέκας                          1

3/    Ελένη Γρ. Πολυχρονοπούλου   1         22/     Θεώδ.  Νταρζάνος                           2

4/    Τρύφων Γούργαρης 1                   1         23/     Νικ.  Μαραγκός                              2

5/    Κων. Γούργαρης                             1         24/     Ιωάννης  Ροζής                             2

6/    Γιαννούλα Γούργαρη                   1         25/     Κων/νος   Ροζής                               2

7/    Γεώργιος Πουλακίδας                  1           26/     Παν. Δημητρακάς                          2

8/    Γεώργιος Σταθόπουλος                1         27       Ιωαν Αν Κων/πουλος                   2

9/    Δημήτριος Γιαννόπουλος            1           28/    Γεώρ.  Ροζής                                   1

10/  Κυριάκος Πολυχρονόπουλος       3         29/     Ανθούλα Βασιλοπούλου               1

11/  Γεώρ.  Πολυχρονόπουλος            2          30/     Γεώρ. Ι. Κων/πουλος                    2

12/ Τέλης Πολυχρονόπουλος              1          31/     Αγγ.  Κων/λος                                 1

13/ Κων/νος Πολυχρονόπουλος          2          33/     Αθαν. Δημητακάς                           1

14/ Δημήτρω Μαλαπέρδα                    1          34/     Βασίλω Κων/πούλου                     1

15/ Κων/νος Γιαννόπουλος                   1          35       Φωτεινή Κων/πούλου                   1

16/ Ανάστος Σταθόπουλος                    1          36/      Ευθυμ. Κων/λος                           2

17/ Μενέλαος Γιαννόπουλος                2          37/       Γεώργιος Μενάζης                       1

18/ Ιωάννης Κων>πουλος                     2           38/       Ιωάννης Μενάζης                        1

19/ Κων/νος Σταθόπουλος                    2          39/       Αρετή Κων/πούλου                      1

                                                                              40/ Πάνος Ιερεύς Κωνσταντινόπουλος

          Πας μη συμμορφούμενος  εις την γεγραμμένην πράξιν επιβάλλομεν 25 χιλιάδες δραχμάς κατ’  ημερομίσθιον και την νόμιμον ποινικήν δίωξη της αγρονομικής διάταξης.

     


           Ο Πρόεδρος                                                                          Τα Μέλη                                                        
Αγγ. Κωνσταντινόπουλος                                                            Γ.Α Σταθόπουλος 
                                                                                                      Ρ. Δ .Μπαρονης?
                              


1 σχόλιο:

  1. Ρε Βαγγέλη τι το ήθελες το δακρυσμένο μάτι; Θα μαςτρελάνεις!

    ΑπάντησηΔιαγραφή