Τρίτη 27 Μαΐου 2014

Οριστικός εκλογικός κατάλογος του Δήμου Κλείτωρος της Επαρχίας Γορτυνίας 1865-1892
        
        Χωρίον Γλανιτζας:
 
Α/Α    ΟΝΟΜΑ  και   ΕΠΩΝΥΜΟ             ΟΝΟΜ ΠΑΤΡΟΣ   ΗΛΙΚ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ η  
           Του  ΕΚΛΟΓΕΩΣ                                                                              ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑ.............