Πέμπτη 2 Μαΐου 2013

ΛΑΜΠΡΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ


ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ Κ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Μπαίναμε στη Mεγάλη  Eβδομάδα  και τα βράδια με τον πατέρα  μαζευόμαστε όλοι νωρίς στο σπίτι και ψέλναμε τα κατανυκτικά τροπάρια που έλεγαν στην εκκλησία τις μέρες αυτές. «Ιδού ο Νυμφίος έρχεται εν τω μέσω της νυκτός και μακάριος ο δούλος, ον ευρήσει γρηγορούντα…..» .