Κυριακή 14 Απριλίου 2013

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΥΓΔΑΛΙΑΣ (B μέρος)


Πράξις 77

Εν Μυγδαλιά σήμερον την 21ην του μηνός Ιουνίου του έτους 1953, ημέραν Κυριακήν και ώραν 8,30 απογευματινήν συνελθόν το Κοινοτικό Συμβούλιον Μυγδαλιάς εις τακτικήν συνεδρίασιν και εν απαρτία ευρισκόμενoν δια της παρουσίας των κάτωθι υπογεγραμμένων μελών με θέμα μόνον.......