Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2013

Κ Ο Υ Ρ Π Ο Σ
Του ΒΑΓΓΕΛΗ Κ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Έτσι θέλει ο μύθος τη γέννηση του Κουρπού:
 Στoύς πρόποδες του Μαινάλου, στο Ιερό της Γλανιτσιάς  {ΜΥΓΔΑΛΙΑΣ} υπήρχε μια πηγή.
Ποιος ξέρει πόσα παρακάλια και πόσες θυσίες έκαναν πάνω στον υπάρχοντα βωμό, οι άνθρωποι στους Θεούς ,για να τους χαρίσουν  την πλούσια  αυτή πηγή.........