Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2014

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΤου Βαγγέλη Κ.  Χριστοπούλου
Λογαριάζαμε στην μικρή παρέα του καφενείου και την δική του παρουσία.  Ακόμα δεν είχε έρθει από την Αθήνα και αναρωτιόμαστε.  Τι έγινε;
Μπας και σταμάτησε να λαχταρά το χωριό;
Για τον  Νίκο του Μπιτσίλη μιλάμε, για αυτόν πρόκειται.
Ερχόταν χρόνια και χρόνια στο χωριό, όταν ακόμα ήταν στην ζωή η μακαρίτισσα η μάνα του, η Bγενιά, που τον καλοδεχόταν ............................